Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021
Άρθρα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ (Δ΄ ΛΟΥΚΑ). «Τῶν Θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ’ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)». ᾽Οσηἑ τοῦ προφήτου (820 π.Χ.), Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει, ἀνακομιδὴ τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου καὶ δικαίου Λαζάρου (898).

Read more