Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Αυγούστου 2021
Άρθρα

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Αυγούστου 2021

Ϛ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. Ἡ πρόοδος (ἤ τοι ἔξοδος καὶ προσκύνησις) τοῦ τιμίου Σταυροῦ, τῶν ἁγίων ἑπτὰ Μακκαβαίων, Σολομονῆς τῆς μητρὸς αὐτῶν καὶ Ἐλεαζάρου τοῦ διδασκάλου αὐτῶν (166 π.Χ.). Ἐλέσης ὁσιομάρτυρος.

Read more