Σετ Βάσεις Δικεροτρικέρων και Προστατευτικό Κάλυμμα Ευαγγελίου