Κάλυμμα Αποστόλου (Για την Έκδοση Της Αποστολικής Διακονίας)