Πολυέλαιος Χυτός Λείος Αγιορείτικος 12Φ (λουλούδι)